top of page

dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ

 

Zakład Klimatologii

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

e-mail: k.piotrowicz@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:
 

  • zmiany i zmienność klimatu w ostatnim dwustuleciu

  • klimatologia fizyczna, klimat obszarów górskich

  • biometeorologia i bioklimatologia

  • metodyka opracowań klimatologicznych

  • typologie klimatyczne

  • sezonowa zmienność klimatu, pory roku

  • wpływ warunków meteorologicznych na organizm człowieka i sezony pyłkowe roślin alergennych

 


Pełnione funkcje:
 

  • opiekun naukowy Stacji Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie

Dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ – geograf fizyczny, klimatolog; pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka ponad stu publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. licznych haseł geograficznych w publikacjach encyklopedycznych (Wielka Encyklopedia PWN, Popularna Encyklopedia i Atlas Świata wydawnictwa Fogra, Ilustrowana encyklopedia dla dzieci i młodzieży wyd. Kluszczyński, Encyklopedia szkolna (Geografia) i Szkolny Słownik (Geografia) wyd. Zielona Sowa) oraz kilku artykułów popularnonaukowych z zakresu zmian klimatu, lawin śnieżnych, zjawisk meteorologicznych oraz historii pomiarów meteorologicznych i fenologicznych w Krakowie. Wykładowca na Uniwersytecie dla dzieci i uniwersytecie III wieku. Prowadzi m.in. zajęcia w IGiGP UJ ramach kursu Klimat obszarów górskich i wyżynnych. 

Członek rady doradczej redakcji International Journal of Biometorology i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Klimatologów Polskich.

 

Współautorka raportów dla Instytutu Ochrony Środowiska-PIB pt. Ocena skutków możliwych zmian klimatu dla zdrowia w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu - KLIMADA.

bottom of page